Udskriv denne side

Referat


Generalforsamling d. 23/1-2017 i Frøbjerg forsamlingshus.

Gurli Møller fra Abbott holdt foredrag om nye blodsukkermålere. Hun fremviste også den nye Freestyle Libre som kan scanne blodsukkeret.

Formanden Torkild berettede om året der gik med arrangementer vi har deltaget i. Her kan nævnes Skibe i Assens, Røverfesten i Vissenbjerg og Landsindsamlingen for børn med Diabetes. Han fortalte også om regionsmødet i Middelfart.

Kassereren Poul Erik gennemgik regnskabet for året.

Truels Schultz fortalte om hans store arbejde i Diabetes foreningen.

Der blev valgt bestyrelse:

Torkild og Leif var på valg. De blev begge genvalgt.

Bestyrelsen består derefter af:

Formand Torkild Pedersen,

Næstformand Tove Hansen,

Kasserer Poul Erik Johansen,

Sekretær Marlene Bruun,

Medlem og pårørende Wicki Hansen,

Medlem Leif Nielsen,

Revisor Kaj Therkildsen

og suppleanterne Lene Hansen samt Elsebeth Hededam.

Flere af medlemmerne havde gode ideer til arrangementer her kan nævnes: Foredrag, førstehjælp, fodterapeut og sund mad.

Der var flot fremmøde til generalforsamlingen som i alt kunne samle 27 medlemmer.

Næste møde dato for bestyrelsen er: 26-01-2017

/ Wicki Hansen